'Naar nieuwe arbeidsverhoudingen',
8 oktober 2015, AWVN - Malietoren

De Nederlandse ArbeidsmarktDag wordt mede mogelijk gemaakt door de bijdrage van:

AWVN


AIAS


Regioplan


ABU


Ministerie van SZW


Ministerie van EZ


Ministerie van OCWHet ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. OCW wil dat iedereen goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Verder wil het ministerie dat iedereen cultuur kan beleven en dat leraren, kunstenaars en wetenschappers hun werk kunnen doen. www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap.


UWV