'Naar nieuwe arbeidsverhoudingen',
8 oktober 2015, AWVN - Malietoren

Registratie voor de Nederlandse ArbeidsmarktDag 2015 te Den Haag

Binnen de bestelapplicatie doorloopt u diverse schermen:

(Deze service wordt uitgevoerd door het bedrijf Ticketscript.)

Noot: Bij uitzondering is het mogelijk om te betalen d.m.v. een factuur. Hier zitten extra administratiekosten aan verbonden: € 15 per factuur. Stuur voor meer informatie een mail naar registratie@arbeidsconferentie.nl.

Tarieven

Studenten/PhD’s (*) – Early bird € 50,00
Studenten/PhD’s (*) € 70,00
Reguliere registratie – Early bird € 75,00
Reguliere registratie € 105,00

Prijzen zijn inclusief administratie- en betalingskosten. 
Early bird tarieven zijn geldig tot 1 september 2015.

(*)PhD’s

Om te registreren als Student of PhD heeft u een code nodig. Deze kunt u krijgen door een mail te sturen naar registratie@arbeidsconferentie.nl met een kopie van uw studentenpas of een bewijs waaruit blijkt dat u een PhD bent, bijv. een brief getekend door uw promoter. Er zijn maximaal 30 Student/PhD tickets beschikbaar.

Annuleringsvoorwaarden

Het is niet mogelijk te annuleren. Het is wel mogelijk een vervanger te sturen. Stuur dan s.v.p. een mail met de naamswijziging naar registratie@arbeidsconferentie.nl. Bij de bestelling van uw ticket is het wel mogelijk een annuleringsverzekering af te sluiten voor € 3.49 (incl. assurantiebelasting. Deze verzekering geeft recht op restitutie wanneer u door onvoorziene omstandigheden het evenement niet kunt bezoeken. Lees de polisvoorwaarden om te zien waar u voor verzekerd bent.

Ticket verloren?

Klik hier om een kopie van uw ticket op te vragen.