'Naar nieuwe arbeidsverhoudingen',
8 oktober 2015, AWVN - Malietoren

Conferentie van de Stichting Nederlandse ArbeidsmarktDag en de AWVN

Nederlandse ArbeidsmarktDag 2015 – ‘Naar nieuwe arbeidsverhoudingen’

Malietoren, Den Haag, Donderdag 8 oktober 2015, 10.00 – 17.30

Zeer geslaagde Nederlandse ArbeidsmarktDag

Donderdag 8 oktober vond voor de vierde keer de Nederlandse ArbeidsmarktDag (NAD) plaats. Het was een zeer geslaagde en drukbezochte conferentie met meer dan 150 deelnemers.

De dag werd geopend met een welkomstwoord door Harry van de Kraats, directeur van Werkgeversvereniging AWVN (dit jaar onze partner bij de organisatie van de NAD). Hij wees op het grote belang van goede verhoudingen en goed overleg tussen de sociale partners. Vervolgens was er een plenaire lezing door prof. dr. Anton Hemerijck (professor aan de VU en London School of Economics) over de noodzaak om in het sociale beleid naar synergie te zoeken tussen stocks (de hoeveelheid menselijk kapitaal), flows (overgangen tussen verschillende arbeidsmarktposities) en buffers (de bescherming door de sociale zekerheid). Daarna belichtte de heer Wim Kooijman (Executive Vice President Human Relations & Industrial Relations Air France-KLM en voorzitter Nederlandse Vereniging Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP)) de arbeidsverhoudingen vanuit het perspectief van de onderneming. Ook hij benadrukte het grote belang van samenwerking tussen werkgevers en vakbonden. Volgens hem zit het polderen in het DNA van de Nederlanders.Wel wees hij op een nieuwe uitdaging aangaande dit poldermodel, namelijk de groter geworden rol van de publieke en sociale media die het overleg tussen werkgevers en werknemersvertegenwoordigers soms in de weg kan zitten. Hij adviseerde de NAD-bezoekers daarom ook om media-informatie over arbeidsverhoudingen altijd te valideren. Vervolgens werden in drie parallel sessies 54 interessante papers besproken over onder meer de toekomst van collectieve arbeidsverhoudingen, nieuwe arbeidsrelaties, flexibiliteit, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, HRM en diverse doelgroepen, zoals ouderen en jongeren.

De dag werd afgesloten met de uitreiking van de NAD jongerenprijs door Gerard Groten (AWVN) gevolgd door een pakkende column door prof. dr. Marc van der Meer (Tilburg). Hierin haakte hij onder andere aan bij de oproep van de dagvoorzitter, Jos Mevissen, om – kort samengevat – arbeidsmarktkennis niet alleen te baseren op regressieanalyses op open data, maar ook voldoende oog te hebben voor de wereld achter de getallen. Hij had het verder over het belang van de ‘beschermde publieke ruimte’, bijvoorbeeld het NAD-congres, waar stakeholders open met elkaar in gesprek moeten kunnen gaan.

Jongerenprijs NAD 2015

Voor het beste beleidsrelevante onderzoekspaper van een jonge onderzoeker is door de NAD de jongerenprijs ingesteld. Er werden 15 papervoorstellen ingediend om mee te dingen voor de jongerenprijs. Uiteindelijk zijn door de jury drie papers uitverkoren voor een prijs. De papers zijn allemaal door vrouwen geschreven.

De genomineerden waren (in alfabetische volgorde) :

Corinda van der Ham heeft met haar paper “Employment protection legislation and conversion temporary to permanent” van de jury de meeste punten gekregen, en is daarmee de winnares van de NAD Jongerenprijs 2015.

De winnares ontving een geldbedrag van € 500. De jury vond het een goed gestructureerd en helder verhaal geschreven over een relevant onderwerp: de overgang van flexibel naar vast werk. Ontslagbescherming en regels omtrent het gebruik van flexwerk spelen in haar model een centrale rol. De jury ziet een gedegen theoretische onderbouwing en goed uitgevoerd empirisch onderzoek. Daarnaast is het thema zeer beleidsrelevant en wordt de beleidsdiscussie in Nederland (WWZ) goed bediscussieerd door van der Ham.

Wij feliciteren haar met de behaalde prijs.

Archief

De presentaties (powerpoint en audio (volgt z.s.m.)) van de hoofdsprekers en foto’s van de dag staan inmiddels online op deze website. Beschikbare papers uit de parallelsessies zijn hier te vinden.

Sponsors

Wij danken onze sponsors (de ministeries van SZW, EZ en OCW, UWV en de ABU) en in het bijzonder onze partner, de AWVN, voor haar rol in de organisatie en de geboden gastvrijheid.

Op naar 2017

Hebt u goede ideeën die u met ons wilt delen of wilt u partner of sponsor worden in 2017. Laat het ons weten! 
info@arbeidsconferentie.nl

Wij zien u graag terug over twee jaar voor de volgende editie van de Nederlandse ArbeidsmarktDag.

Foto’s

NAD 2015

Twitterberichten (#Arbeidsmarktdag)

 !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)0,p=/^http:/.test(d.location)?‘http’:‘https’;if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+"://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,“script”,“twitter-wjs”);