'Naar nieuwe arbeidsverhoudingen',
8 oktober 2015, AWVN - Malietoren

Stichting Nederlandse ArbeidsmarktDag

De Stichting Nederlandse Arbeidsmarkt Dag (NAD) organiseert iedere twee jaar een grote conferentie over arbeid en arbeidsmarkt waar onderzoekers, beleidsmakers en P&O functionarissen onderzoeksresultaten en informatie uitwisselen en met elkaar in gesprek gaan.

Het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies en Regioplan Beleidsonderzoek hebben in 2009 het initiatief genomen om de Nederlandse Arbeidsmarkt Dag nieuw leven in te blazen, nadat het gestopt was in 2000. Inmiddels zijn er Nederlandse ArbeidsmarktDagen georganiseerd in 2009 (in samenwerking met Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken (TvA)), 2011 (in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek), 2013 (in samenwerking met de Sociaal Economische Raad) en nu dan in 2015.

De volgende Nederlandse ArbeidsmarktDag wordt georganiseerd in samenwerking met AWVN en vindt plaats op 8 oktober 2015 op een centrale locatie in Nederland.

Organisatie

Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies (AIAS)

Het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies (AIAS) is een instituut voor interdisciplinair onderzoek en onderwijs verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. AIAS is opgericht in 1998. Het brengt de verschillende vaardigheden op het gebied van arbeidsstudies vanuit de faculteiten Rechten, Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Economie en Bedrijfskunde en Medicijnen samen. AIAS richt zich op het combineren van de resultaten van de disciplines rechten, economie, sociologie, psychologie en gezondheidkunde. Tevens richt AIAS zich op de toegevoegde waarde die het instituut geeft aan de individuele disciplines.

Regioplan

Regioplan levert onderzoek en advies ter ondersteuning van beleid. Ze doen dit al sinds 1985 en zijn daarmee een van de langst bestaande onafhankelijke specialisten op dit terrein. Ze werken voor overheden, bedrijven, maatschappelijk middenveld en de Europese Unie.

AIAS en Regioplan Beleidsonderzoek hebben in 2009 een oud gebruik van een tweejaarlijkse arbeidsmarktconferentie nieuw leven ingeblazen. Zij doen dit onder de vlag van de Stichting Nederlandse ArbeidsmarktDag.